Uchwała nr XVII/402/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2017