Uchwała nr XVII/397/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie wystąpienia do członków parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej o zmodyfikowanie prawa w zakresie obowiązku wykaszania traw i chwastów oraz roślin obcych przez właścicieli nieruchomości