Uchwała nr XVII/394/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie przy Placu 750-Lecia