Uchwała nr XIV/316/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok