Uchwała nr XIII/299/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2030