Uchwała nr XII/278/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie przygotowania zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXI/494/2016 z dnia 30.08.2016 r.