Uchwała nr XII/277/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych