Uchwała nr X/210/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Powstańców Śląskich 1