Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1708/140/23 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2023 rok