Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1707/139/23 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę