Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1706/138/23 w sprawie zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Mikołowskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury