Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1705/137/23 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów