Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1703/135/23 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Mikołowa do prowadzenia czynności związanych z przygotowaniem wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027