Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1701/133/23 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie ul. Konstytucji 3-go Maja 20