Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1697/129/23 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2023 rok