Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1695/127/23 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2023 rok