Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1692/124/23 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2023 rok