Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1684/116/23 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2023 rok