Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1675/107/23 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu