Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1670/102/23 w sprawie powierzenia Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie realizacji zadań w ramach projektu pn. "Droga do rozwoju"