Zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 1674/106/23 w sprawie określenia wysokości ryczałtu za koszty ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej