Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1668/100/23 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2023 rok