Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1665/97/23 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2023 rok