Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1649/81/23 w sprawie przyznania Nagród Artystycznych Burmistrza Mikołowa