Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1646/78/23 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mikołów