Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1645/77/23 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej dla celów oświatowych