Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1642/74/23 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2023 rok