Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1641/73/23 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2023 rok