Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1597/29/23 w sprawie zmiany stawki bazowej czynszu w lokalach gminnych