Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1596/28/23 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych