Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1595/27/23 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mikołów na rok 2023