Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1638/70/23 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2023 rok