Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1637/69/23 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2023 rok