Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1633/65/23 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej na drogę