Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1599/31/23 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1592/24/23 i zmiany załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołowa na lata 2023-2045