Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1628/60/23 w sprawie określenia warunków oddawania powierzchni nieruchomości w najem, dzierżawę lub nieodpłatne użyczenie przeznaczonych na krótkotrwałe używanie ich w celach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, handlowo usługowych oraz pod reklamy, na terenie szkół i przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina Mikołów