Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1623/55/23 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2023 rok