Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1619/51/33 w sprawie zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołów na podstawie umowy o pracę" wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza  Mikołowa nr 1693/138/18/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku z późniejszymi zmianami.