Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1600/32/23 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2023 rok