Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1604/36/23 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Mikołów wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 394/353/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku