Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1591/23/23 w sprawie sposobu podziału, w 2023 roku, środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów