Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1588/20/23 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2023 rok