Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1585/17/23 w sprawie zmian w planie dochodów o wydatków miasta Mikołowa na 2023 rok