Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1582/14/23 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Waryńskiego