Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1580/12/23 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Mokierskiej