Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1579/11/23 w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Mokierskiej