Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1576/8/23 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego