Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - wrzesień 2022 (IX.2022/73)