Uchwała nr VII/86/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok