Uchwała nr V/43/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr IV/24/2015
z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015